Τώρα μπορείτε να κάνετε διασταυρούμενες πωλήσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων ταυτόχρονα με τα όποια προϊόντα σας. Είτε πρόκειται για πωλήσεις που βασίζονται στον διαδίκτυο είτε για αγορά ασφάλισης μέσω εφαρμογής.