Επιτρέψτε στους πελάτες σας να αισθάνονται ασφαλείς από απρόβλεπτες απώλειες ή / και ατυχήματα!

Τώρα η επιχείρησή σας μπορεί να κάνει διασταυρούμενες πωλήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης, παράλληλα με τις όποιες άλλες υπηρεσίες σας. Οι πελάτες σας μπορούν να απολαύσουν την ηρεμία τους όταν ταξιδεύουν, ενώ αυξάνετε τα περιθώρια κέρδους σας.

Τύποι προσφερόμενων προϊόντων

  • Ταξιδιωτική ασφάλιση
  • Ιατρική ασφάλιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού