Θραύση

Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε: Η συσκευή πέφτει ή χτυπάει σε άλλο αντικείμενο. Η οθόνη σπάει, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ζημιά από υγρό

Η συσκευή μπορεί να βραχεί, για παράδειγμα χύνοντας ένα ποτό ή ρίχνοντας τη σε μια λακκούβα.

Βραχυκύκλωμα

Η πιο συνηθισμένη αιτία: Ένας κεραυνός χτυπάει ενώ η συσκευή φορτίζει.

Λειτουργικά σφάλματα

Εάν η συσκευή καταστραφεί από σφάλμα λειτουργίας, το προϊόν μας θα το καλύψει.

Φωτιά

Κατέστρεψε κατά λάθος ένας πελάτης τη συσκευή; Ή καταστράφηκε σκόπιμα από κάποιον; Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι.

Κλοπή

Εάν λάβετε την κατάλληλη πρόσθετη προστασία από κλοπή, η συσκευή σας προστατεύονται επίσης από τον κίνδυνο κλοπής.

Ζημία τρίτων  

Εάν η συσκευή καταστραφεί από φωτιά (π.χ. σε γκριλ ή τζάκι), θα την καλύψουμε.